Condicions del servei addicionals de Google Chrome i Chrome OS

En utilitzar Chrome o Chrome OS, accepteu les Condicions del servei de Google, que podeu consultar a https://policies.google.com/terms, i aquestes Condicions del servei addicionals de Google Chrome i Chrome OS.

Aquestes Condicions del servei addicionals de Google Chrome i Chrome OS s'apliquen a la versió de codi executable de Chrome i Chrome OS. La major part del codi font de Chrome està disponible sense cap càrrec d'acord amb els acords de llicència de programari lliure que es poden consultar a https://code.google.com/chromium/terms.html.

L'ús que feu de determinats components de Chrome i Chrome OS està subjecte a les condicions següents:

AVC

AQUEST PRODUCTE ES CONCEDEIX SOTA UNA LLICÈNCIA DE CARTERA DE PATENTS AVC PER A L'ÚS PERSONAL PER PART D'UN CONSUMIDOR O PER A ALTRES USOS EN QUÈ NO ES REBI CAP REMUNERACIÓ PER (i) CODIFICAR VÍDEO DE CONFORMITAT AMB L'ESTÀNDARD AVC ("VÍDEO AVC") O (ii) DESCODIFICAR VÍDEO AVC CODIFICAT PER UN CONSUMIDOR COM A PART D'UNA ACTIVITAT DE CARÀCTER PERSONAL O QUE S'HAGI OBTINGUT D'UN PROVEÏDOR DE VÍDEO AMB LLICÈNCIA PER SUBMINISTRAR VÍDEO AVC. NO ES CONCEDEIX CAP LLICÈNCIA NI HI HA CAP LLICÈNCIA IMPLÍCITA PER A CAP ALTRE ÚS. PER OBTENIR INFORMACIÓ ADDICIONAL, CONSULTEU LA PÀGINA D'MPEG (HTTP://WWW.MPEGLA.COM).

Adobe

Google Chrome pot incloure un o més components subministrats per Adobe Systems Incorporated i per Adobe Software Ireland Limited (col·lectivament, "Adobe"). L'ús que feu del programari d'Adobe tal com el subministra Google ("Programari d'Adobe") està subjecte a les condicions addicionals següents (les "Condicions d'Adobe"). Com a entitat que rep el Programari d'Adobe, rebreu el nom de "Subllicenciatari" d'ara endavant.

1. Restriccions de la llicència.

(a) Flash Player, versió 10.x, s'ha dissenyat únicament com a connector del navegador. El Subllicenciatari no pot modificar ni distribuir aquest Programari d'Adobe per a cap ús diferent del de connector del navegador per reproduir contingut en una pàgina web. Per exemple, el Subllicenciatari no modificarà aquest Programari d'Adobe per tal de fer possible la interoperabilitat amb aplicacions que s'executin fora del navegador (p. ex., aplicacions autònomes, auxiliars, IU del dispositiu).

(b) El Subllicenciatari no exposarà cap API de Flash Player, versió 10.x, mitjançant una interfície del connector del navegador d'una manera que permeti que s'utilitzi l'extensió per reproduir contingut d'una pàgina web com a aplicació autònoma.

(c) El programari de Chrome Reader no es pot utilitzar per renderitzar documents PDF o EPUB que utilitzin protocols o sistemes de gestió dels drets digitals diferents d'Adobe DRM.

(d) Cal activar Adobe DRM al programari de Chrome Reader per a tots els documents PDF i EPUB protegits mitjançant Adobe DRM.

(e) El programari de Chrome Reader, excepte les especificacions tècniques permeses explícitament, no pot desactivar funcions subministrades per Adobe al Programari d'Adobe, incloses, entre d'altres, la compatibilitat dels formats PDF i EPUB i Adobe DRM.

2. Transmissió electrònica. El Subllicenciatari pot permetre la baixada del Programari d'Adobe des d'un lloc web, des d'Internet, des d'una intranet o des d'una tecnologia similar ("Transmissions electròniques") sempre que accepti que qualsevol distribució del Programari d'Adobe per part seva, incloses les distribucions en CD-ROM, DVD-ROM i altres suports d'emmagatzematge així com les transmissions electròniques, si es permet de manera expressa, estigui subjecta a mesures de seguretat raonables per evitar-ne un ús no autoritzat. Amb relació a les Transmissions electròniques que s'aproven en aquest document, el Subllicenciatari accepta aplicar les restriccions d'ús raonables establertes per Adobe, incloses les que estan relacionades amb la seguretat i/o la restricció de distribució a usuaris finals del Producte del Subllicenciatari.

3. EULA i Condicions de distribució.

(a) El Subllicenciatari ha de garantir que el Programari d'Adobe es distribueixi als usuaris finals en virtut d'un acord de llicència d'usuari final aplicable, a favor del Subllicenciatari i dels seus proveïdors, que contingui, com a mínim, les condicions següents (la "Llicència d'usuari final"): (i) una prohibició contra la distribució i la còpia, (ii) una prohibició contra modificacions i obres derivades, (iii) una prohibició contra descompilació, enginyeria inversa, desmuntatge i altres accions que redueixin el Programari d'Adobe de manera perceptible, (iv) una disposició que indiqui la propietat del Producte del Subllicenciatari (tal com es defineix a la Secció 8) per part del Subllicenciatari i del seus proveïdors de llicències, (v) una exempció de responsabilitat per danys indirectes, especials, fortuïts, punitius i derivats, i (vi) altres exempcions de responsabilitat i limitacions estàndard de la indústria, incloses segons correspongui: una exempció de responsabilitat de totes les garanties legals aplicables, en la màxima mesura permesa per llei.

(b) El Subllicenciatari ha de garantir que el Programari d'Adobe es distribueixi als distribuïdors del Subllicenciatari en virtut d'un acord de llicència de distribució, a favor del Subllicenciatari i dels seus proveïdors, que contingui unes condicions tan protectores per a Adobe com les Condicions d'Adobe.

4. Codi font obert. El Subllicenciatari no concedirà directament o indirecta, ni pretendrà concedir a tercers, drets o immunitats de conformitat amb els drets de propietat o propietat intel·lectual d'Adobe que sotmetin aquesta propietat intel·lectual a una llicència o esquema de codi font obert on hi hagi o bé es pugui interpretar com a requisit o com a condició d'ús, modificació i/o distribució, el Programari d'Adobe: (i) es pugui revelar o distribuir en forma de codi font obert; (ii) se'n pugui atorgar una llicència amb la finalitat de fer obres derivades; o (iii) es pugui redistribuir sense cap càrrec. A l'efecte de clarificar, la restricció anterior no impedeix la distribució al Subllicenciatari, i el Subllicenciatari distribuirà el Programari d'Adobe en un lot amb el Programari de Google, sense cap càrrec.

5. Condicions addicionals. Pel que fa a les actualitzacions i a les noves versions del Programari d'Adobe (col·lectivament, "Actualitzacions") subministrades a les Subllicències, Adobe es reserva el dret d'exigir condicions d'ús addicionals aplicables únicament a l'actualització i a les versions futures, i només en la mesura en què aquestes restriccions siguin imposades per Adobe a tots els llicenciataris de les Actualitzacions. Si el Subllicenciatari no accepta aquestes condicions d'ús addicionals, el Subllicenciatari no tindrà drets de llicència amb relació a l'actualització, i els drets de llicència del Subllicenciatari respecte al Programari d'Adobe es rescindiran automàticament al cap de 90 dies de la data en què les Condicions addicionals es posin a disposició seva.

6. Avisos de drets de propietat. El Subllicenciatari no pot, i ha d'exigir als seus distribuïdors que no ho facin, suprimir o alterar de qualsevol altra manera els avisos de copyright, marques comercials, logotips o avisos relacionats, o altres avisos de drets de propietat d'Adobe (i dels seus proveïdors de llicències, si s'escau) que apareixen al Programari d'Adobe o al material que l'acompanya.

7. Requisits tècnics. El Subllicenciatari i els seus distribuïdors només poden distribuir el Programari d'Adobe o les Actualitzacions a dispositius que (i) compleixin les especificacions tècniques detallades a http://www.adobe.com/mobile/licensees (o a una pàgina web que la substitueixi), i (ii) que hagin estat verificats per Adobe tal com s'estableix a continuació.

8. Verificació i actualització. El Subllicenciatari ha d'enviar a Adobe tots els productes del Subllicenciatari (i totes les versions d'aquests productes) que continguin el Programari d'Adobe o les Actualitzacions ("Productes del Subllicenciatari") que no compleixin els criteris d'exempció de verificació de dispositius, que ha de comunicar Google, per tal que Adobe els verifiqui. El Subllicenciatari ha de pagar per cada tramesa feta pel Subllicenciatari mitjançant l'obtenció de paquets de verificació d'acord amb les condicions actuals d'Adobe establertes a http://flashmobile.adobe.com/. Els Productes del Subllicenciatari que no superin la verificació no es podran distribuir. La verificació s'ha de dur a terme d'acord amb el procés actual d'Adobe, que es descriu a http://flashmobile.adobe.com/ ("Verificació").

9. Perfils i Central de Dispositius. Es demanarà al Subllicenciatari que introdueixi determinada informació de perfil sobre els seus Productes, ja sigui com a part del procés de Verificació o d'algun altre mètode, i el Subllicenciatari proporcionarà aquesta informació a Adobe. Adobe pot (i) utilitzar aquesta informació de perfil com consideri raonablement necessari per verificar el Producte del Subllicenciatari (si el producte està subjecte a Verificació), i (ii) visualitzar aquesta informació de perfil al "Sistema d'Intel·ligència de Dispositius d'Adobe", situat a https://devices.adobe.com/partnerportal/, que es posa a disposició mitjançant les eines i els serveis d'autoria i de desenvolupament d'Adobe i per permetre als desenvolupadors i als usuaris finals veure com el contingut o les aplicacions es mostren als Productes del Subllicenciatari (p. ex., com es mostren les imatges de vídeo a determinats telèfons).

10. Exportació. El Subllicenciatari reconeix que les lleis i les regulacions dels Estats Units restringeixen l'exportació i la reexportació de productes i dades tècniques, l'origen dels quals sigui els Estats Units, cosa que pot incloure el Programari d'Adobe. El Subllicenciatari accepta que no exportarà ni reexportarà el Programari d'Adobe sense l'autorització adequada dels Estats Units i dels governs estrangers corresponents, si s'escau.

11. Condicions de transferència de tecnologia.

(a) Excepte de conformitat amb els permisos o amb els acords aplicables, de o amb les parts aplicables, els Subllicenciataris no poden utilitzar ni poden permetre l'ús del Programari d'Adobe per a la codificació o per a la descodificació de dades únicament d'àudio mp3 (.mp3) en un dispositiu que no sigui un ordinador (p. ex., un telèfon mòbil o un descodificador d'Internet), i altres productes que no siguin el Programari d'Adobe tampoc no poden utilitzar ni accedir als codificadors i descodificadors inclosos al Programari d'Adobe. El Programari d'Adobe es pot utilitzar per a la codificació i per a la descodificació de les dades MP3 incloses en un fitxer swf o flv que contingui vídeo, imatges i altres dades. El Subllicenciatari reconeix que l'ús del Programari d'Adobe per a dispositius que no siguin un equip, tal com es descriu a les prohibicions d'aquesta secció, pot requerir el pagament de cànons de llicència o altres imports a tercers, que poden ser titulars de drets de propietat intel·lectual amb relació a la tecnologia MP3, i que ni Adobe ni el Subllicenciatari han pagat cànons o altres imports de drets de propietat intel·lectual de tercers per fer-ne ús. Si el Subllicenciatari necessita un codificador o descodificador MP3 per fer-ne ús, el Subllicenciatari serà responsable d'obtenir la llicència de propietat intel·lectual necessària, inclosos els drets de patent aplicables.

(b) El Subllicenciatari no pot utilitzar, copiar, reproduir ni modificar (i) el codi font On2 (subministrat com a component del codi font) necessari per activar el Programari d'Adobe per descodificar vídeo en el format de fitxer de vídeo Flash (.flv o .fl4v), i (ii) el codi font Sorenson Spark (subministrat com a component del codi font) amb l'únic objectiu d'esmenar errors i millorar el rendiment del Programari d'Adobe. Tots els còdecs subministrats amb el Programari d'Adobe només es poden utilitzar i distribuir com a part integrada del Programari d'Adobe, i no hi podran accedir altres aplicacions, incloses altres aplicacions de Google.

(c) El codi font es pot subministrar amb un còdec AAC i/o un còdec HE-AAC (el "Còdec AAC"). L'ús del Còdec AAC està condicionat al fet que el Subllicenciatari obtingui una llicència de patent adequada que inclogui les patents necessàries de conformitat amb la concessió de llicències VIA per a productes finals on s'utilitza el Còdec AAC. El Subllicenciatari reconeix i accepta que Adobe no proporciona una llicència de patent per a un Còdec AAC al Subllicenciatari o als seus subllicenciataris en virtut d'aquest Acord.

(d) EL CODI FONT POT CONTENIR CODI LLICENCIAT D'ACORD AMB LA LLICÈNCIA DE CARTERA DE PATENTS AVC PER A L'ÚS PERSONAL I NO COMERCIAL PER PART D'UN CONSUMIDOR PER (i) CODIFICAR VÍDEO DE CONFORMITAT AMB L'ESTÀNDARD AVC ("VÍDEO AVC") O PER (ii) DESCODIFICAR VÍDEO AVC QUE HAGI ESTAT CODIFICAT PER UN CONSUMIDOR QUE ES DEDIQUI A UNA ACTIVITAT PERSONAL I NO COMERCIAL O QUE S'HAGI OBTINGUT D'UN PROVEÏDOR DE VÍDEO AMB LLICÈNCIA PER SUBMINISTRAR VÍDEO AVC. NO ES CONCEDEIX NI ESTÀ IMPLÍCITA CAP LLICÈNCIA PER A CAP ALTRE ÚS. PODEU OBTENIR INFORMACIÓ ADDICIONAL DE MPEG LA, L.L.C. Consulteu http://www.mpegla.com.

12. Actualització. El Subllicenciatari no evitarà els esforços de Google o d'Adobe per actualitzar el Programari d'Adobe a tots els productes del Subllicenciatari que incorporin el Programari d'Adobe amb el Programari de Google ("Productes del Subllicenciatari").

13. Atribució i avisos de propietat. El Subllicenciatari enumerarà el Programari d'Adobe a les especificacions dels Productes del Subllicenciatari públicament disponibles i inclourà les marques corresponents del Programari d'Adobe (excloent-ne específicament el logotip corporatiu d'Adobe) a l'embalatge i als materials de màrqueting dels Productes del Subllicenciatari d'una manera que sigui coherent amb la marca d'altres productes de tercers inclosos amb els Productes del Subllicenciatari.

14. Sense garantia. EL PROGRAMARI D'ADOBE ES POSA A DISPOSICIÓ DEL SUBLLICENCIATARI PER AL SEU ÚS I REPRODUCCIÓ "TAL QUAL", I ADOBE NO EN GARANTEIX L'ÚS O EL RENDIMENT. ADOBE I ELS SEUS PROVEÏDORS NO GARANTEIXEN NI PODEN GARANTIR EL RENDIMENT O ELS RESULTATS OBTINGUTS MITJANÇANT L'ÚS DEL PROGRAMARI D'ADOBE. TRET DE QUALSEVOL GARANTIA, CONDICIÓ, REPRESENTACIÓ O CONDICIÓ EN LA MESURA EN QUÈ NO ES PUGUI EXCLOURE O LIMITAR D'ACORD AMB LA LEGISLACIÓ APLICABLE AL SUBLLICENCIATARI A LA JURISDICCIÓ DEL SUBLLICENCIATARI, ADOBE I ELS SEUS PROVEÏDORS NO FAN CAP GARANTIA, CONDICIÓ O REPRESENTACIÓ (EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, JA SIGUI PER ESTATUT, DE FET, PER COSTUM, PER ÚS O DE QUALSEVOL ALTRA MANERA) EN RELACIÓ AMB QUALSEVOL QÜESTIÓ, INCLOSES, ENTRE D'ALTRES, LA NO INFRACCIÓ DE DRETS, DE COMERCIALITZACIÓ, D'INTEGRACIÓ, DE QUALITAT SATISFACTÒRIA O D'IDONEÏTAT DE TERCERS PER A UNA FINALITAT PARTICULAR. EL SUBLLICENCIATARI ACCEPTA QUE EL SUBLLICENCIATARI NO FARÀ CAP GARANTIA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, EN NOM D'ADOBE.

15. Limitació de responsabilitats. EN CAP CAS, ADOBE O ELS SEUS PROVEÏDORS SERAN RESPONSABLES ENVERS EL SUBLLICENCIATARI PER QUALSEVOL DANY, RECLAMACIÓ O COST O PER QUALSEVOL DANY DERIVAT, INDIRECTE O FORTUÏT, O PER QUALSSEVOL BENEFICI PERDUT O ESTALVIS PERDUTS, ENCARA QUE S'HAGI AVISAT UN REPRESENTANT D'ADOBE DE LA POSSIBILITAT QUE ES PRODUEIXI AQUESTA PÈRDUA, DANY, RECLAMACIÓ O COST, O PER QUALSEVOL RECLAMACIÓ PRESENTADA PER UN TERCER. LES LIMITACIONS I EXCLUSIONS ANTERIORS S'APLIQUEN EN LA MESURA PERMESA PER LA LEGISLACIÓ APLICABLE DE LA JURISDICCIÓ DEL SUBLLICENCIATARI. LA RESPONSABILITAT TOTAL D'ADOBE I DELS SEUS PROVEÏDORS D'ACORD AMB AQUEST ACORD O EN CONNEXIÓ AMB L'ACORD ES LIMITA A MIL DÒLARS (1.000 USD). Res del que es disposa en aquest Acord limita la responsabilitat d'Adobe respecte del Subllicenciatari en cas de mort o de danys personals derivats de la negligència d'Adobe o bé per greuge de dol (frau). Adobe actua en nom dels seus proveïdors amb la finalitat de no atorgar, excloure i/o limitar les obligacions, les garanties i la responsabilitat segons allò que s'estableix en aquest Acord, però amb cap altra finalitat ni amb relació a cap altra qüestió.

16. Condicions de protecció del contingut.

(a) Definicions.

Les "Regles de compliment i solidesa" fan referència al document que estableix les regles de compliment i solidesa del Programari d'Adobe, que es poden trobar a http://www.adobe.com/mobile/licensees o a una pàgina web que la substitueixi.

Les "Funcions de protecció del contingut" fan referència a aquells aspectes del Programari d'Adobe que s'han dissenyat per garantir el compliment de les Regles de compliment i solidesa, i per evitar la reproducció, còpia, modificació, redistribució o altres accions amb relació al contingut digital distribuït per al consum dels usuaris del Programari d'Adobe quan aquestes accions no hagin estat autoritzades pels propietaris del contingut digital en qüestió o els seus distribuïdors sota llicència.

El "Codi de protecció del contingut" fa referència al codi de certes versions designades del Programari d'Adobe que activa determinades Funcions de protecció del contingut.

"Clau" significa un valor criptogràfic inclòs al Programari d'Adobe que s'utilitza per desencriptar contingut digital.

(b) Restriccions de llicència. El dret del Subllicenciatari a exercir les llicències amb relació al Programari d'Adobe està subjecte a les restriccions i obligacions addicionals següents. El Subllicenciatari garantirà que els clients del Subllicenciatari compleixin aquestes restriccions i obligacions en la mateixa mesura imposada al Subllicenciatari amb relació al Programari d'Adobe; qualsevol incompliment per part dels clients del Subllicenciatari d'aquestes restriccions i obligacions addicionals es considerarà un incompliment material per part del Subllicenciatari.

b.1. El Subllicenciatari i els clients només poden distribuir el Programari d'Adobe que compleixi les Regles de solidesa i de compliment, tal com cal que el Subllicenciatari confirmi durant el procés de verificació descrit anteriorment a les Condicions d'Adobe.

b.2. El Subllicenciatari no pot (i) eludir les Funcions de protecció del contingut del Programari d'Adobe o de qualsevol Programari d'Adobe relacionat que s'utilitzi per encriptar o desencriptar contingut digital per al consum autoritzat per part dels usuaris del Programari d'Adobe ni (ii) desenvolupar o distribuir productes dissenyats per evitar les Funcions de protecció del contingut del Programari d'Adobe o de qualsevol Programari d'Adobe relacionat que s'utilitzi per encriptar o desencriptar contingut digital per al consum autoritzat per part dels usuaris del Programari d'Adobe.

(c) Les Claus es consideren Informació confidencial d'Adobe i, amb relació a les Claus, el Subllicenciatari s'adherirà al Procediment de manipulació de codi font d'Adobe (que Adobe subministrarà quan se sol·liciti).

(d) Mesures cautelars. El Subllicenciatari accepta que un incompliment d'aquest Acord pot comprometre les Funcions de protecció del contingut del Programari d'Adobe i pot provocar danys únics i irreparables per als interessos d'Adobe i per als propietaris de contingut digital que confien en aquestes Funcions de protecció del contingut, i que la compensació monetària pot ser inadequada per compensar totalment aquests danys. Per tant, el Subllicenciatari també accepta que Adobe estigui autoritzada a demanar mesures cautelars per prevenir o limitar el dany provocat per qualsevol incompliment, a més de la compensació monetària.

17. Beneficiari tercers. Adobe Systems Incorporated i Adobe Software Ireland Limited són els beneficiaris tercers de l'acord de Google amb el Subllicenciatari amb relació al Programari d'Adobe, incloses, entre d'altres, les Condicions d'Adobe. El Subllicenciatari accepta, sens perjudici de cap disposició que indiqui el contrari al seu acord amb Google, que Google pot revelar la identitat del Subllicenciatari a Adobe i certificar per escrit que el Subllicenciatari ha celebrat un acord de llicència amb Google que inclou les Condicions d'Adobe. El Subllicenciatari ha de tenir un acord amb cadascun dels seus llicenciataris, i si aquests estan autoritzats a redistribuir el Programari d'Adobe, aquest acord inclourà les Condicions d'Adobe.

A més, l'ús que feu de determinats components de Chrome OS està subjecte a les condicions següents:

MPEG-4

AQUEST PRODUCTE ES CONCEDEIX SOTA UNA LLICÈNCIA DE CARTERA DE PATENTS VISUALS MPEG-4 PER A L'ÚS PERSONAL I NO COMERCIAL PER PART D'UN CONSUMIDOR PER (i) CODIFICAR VÍDEO DE CONFORMITAT AMB L'ESTÀNDARD DE VÍDEO MPEG-4 ("VÍDEO MPEG-4") O (ii) DESCODIFICAR VÍDEO MPEG-4 CODIFICAT PER UN CONSUMIDOR COM A PART D'UNA ACTIVITAT DE CARÀCTER PERSONAL I NO COMERCIAL O QUE S'HAGI OBTINGUT D'UN PROVEÏDOR DE VÍDEO AMB LLICÈNCIA D'MPEG-4 PER PROPORCIONAR VÍDEO MPEG-4. NO ES CONCEDEIX CAP LLICÈNCIA NI HI HA CAP LLICÈNCIA IMPLÍCITA PER A CAP ALTRE ÚS. PER OBTENIR INFORMACIÓ ADDICIONAL, INCLOSA LA RELACIONADA AMB ELS USOS PROMOCIONALS, INTERNS I COMERCIALS I AMB LLICÈNCIES, CONSULTEU LA PÀGINA D'MPEG LA, LLC (HTTP://WWW.MPEGLA.COM).