GoogleAnalytics

Condicions dels Socis certificats de Google Analytics

Gràcies

La seva acceptació de les Condicions d'ús del programa de Soci certificat de Google Analytics (GACP) s'ha enviat per considerar-la. La revisarem i el respondrem aviat.

Segons la secció 1 de les Condicions d'ús, la seva pertinença al programa GACP només serà efectiva quan rebi la confirmació per escrit a través d'un correu electrònic de Google.

Com a part del procés de sol·licitud, cal que accepti les condicions del programa ("Condicions") amb Google Inc. ("Google"). Aquestes Condicions s'apliquen a la seva participació com a Consultor autoritzat de Google Analytics ("GACP") al Programa de Consultors autoritzats de Google Analytics (el "Programa GACP"). En acceptar les Condicions, declara que té autoritat per vincular el tercer designat a la seva sol·licitud al Programa GACP (vostè i la part que representa es coneixeran de forma col·lectiva com a "vostè").

EN FER CLIC A "ACCEPTO LES CONDICIONS" A CONTINUACIÓ, ACCEPTA ESTAR VINCULAT PER LES CONDICIONS AMB EFECTE A PARTIR DE LA DATA EN QUÈ FACI CLIC. TANMATEIX, RECORDI QUE SEGONS LES CONDICIONS NO FORMARÀ PART DEL PROGRAMA GACP I NO TINDRÀ CAP DRET SEGONS AQUESTES CONDICIONS, FINS QUE, I TRET QUE, GOOGLE NO L'ACCEPTI AL PROGRAMA GACP, TAL COM ES DESCRIU A LA SECCIÓ 1 ANTERIOR.

 1. Participació al programa. La seva participació al Programa GACP queda subjecta a l'acceptació de Google, que es farà a discreció exclusiva de Google. La seva acceptació al Programa de GACP només serà efectiva un cop Google hagi confirmat l'acceptació per correu electrònic.
 2. Avantatges del programa. Si Google l'accepta al Programa GACP, pot (a) identificar-se com a GACP al seu lloc web i als materials de màrqueting, també mitjançant l'ús del logotip de GACP subministrat per Google i (b) proporcionar serveis de formació i d'assistència als seus clients relacionats amb Google Analytics amb la seva capacitat com a GACP. L'ús que faci del logotip de GACP (i de qualsevol altre tret de la marca Google autoritzat per Google) ha de complir les directrius d'ús dels trets de la marca Google disponibles aquí i queda subjecte a les condicions addicionals que trobarà aquí. No pot emetre comunicats de premsa que facin referència al seu estat com a GACP ni a la seva participació al Programa GACP sense la prèvia autorització per escrit de Google. En qualsevol moment, Google pot retirar el permís d'identificar-se com a GACP i d'utilitzar el logotip de GACP i qualsevol altre tret de la marca Google.
 3. Regles de participació al programa.
  1. Manteniment de les qualificacions. Alguns dels factors que Google utilitzarà per avaluar la seva sol·licitud per formar part del Programa GACP es descriuen aquí. Després de la seva acceptació inicial al Programa GACP, cal que mantingui les qualificacions (que Google pot actualitzar) per continuar participant al Programa GACP.
  2. Informació i informes. Si Google l'accepta al Programa GACP, concedeix permís a Google per mostrar els seus trets de marca i altres dades sobre vostè per identificar-lo com a participant del Programa GACP, inclosa la pàgina del directori de GACP que actualment es troba aquí. Ha de mantenir les seves dades actualitzades a la consola en línia aquí. A més, abans de l'últim dia de cada trimestre natural, cal que enviï un informe dels compromisos de clients representatius en un format que Google determinarà.
  3. Relació amb els clients. Cal que notifiqui als seus clients que és una part independent que no treballa, ni està supervisat ni afiliat de cap altra manera a Google. Vostè és l'únic responsable dels serveis que realitzi per als seus clients, inclosa la facturació i altres aspectes de la relació amb els clients. Per evitar confusions del client, no pot subcontractar cap tercer per fer cap dels serveis que proporcioni als clients en relació amb Google Analytics. Ha de proporcionar serveis als clients de manera professional, diligent i eficient, d'acord amb els estàndards raonables del sector. Cal que realitzi els serveis d'acord amb les Condicions d'ús de Google Analytics i amb qualsevol altra política, i no pot provocar que els clients infringeixin les Condicions d'ús de Google Analytics o qualssevol altres polítiques relacionades, ni animar-los a fer-ho. En la mesura que Google proporcioni altres materials, eines o productes addicionals i vostè opti per utilitzar-los, cal que els utilitzi només d'acord amb aquestes Condicions i qualssevol condicions addicionals que proporcioni Google. Vostè (i no Google) és el responsable de tots els costos que pugui tenir en relació amb el subministrament dels serveis als clients i de la seva participació al Programa de GACP.
 4. Cap garantia; Limitació de responsabilitats. GOOGLE I ELS SEUS AFILIATS NO ATORGUEN CAP GARANTIA, EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, INCLOSES ENTRE D'ALTRES LES GARANTIES DE NO INFRACCIÓ, COMERCIALITZACIÓ I IDONEÏTAT PER A CAP FINALITAT. GOOGLE NI ELS SEUS AFILIATS NO TINDRAN CAP RESPONSABILITAT COM A CONSEQÜÈNCIA DIRECTA, ESPECIAL, INDIRECTA, EXEMPLAR, DERIVADA, PUNITIVA NI DE CAP ALTRA MENA SI AQUEST RECLAM ESTÀ BASAT EN CONTRACTES, TANT SI SÓN GREUGES COM ACTES IL·LÍCITS O D'UNA ALTRA HIPÒTESI LEGAL, EN RELACIÓ AMB EL PROGRAMA DE GACP U GOOGLE ANALYTICS. AQUESTES LIMITACIONS DE RESPONSABILITATS S'APLICARAN ENCARA QUE NO S'HAGI COMPLERT LA FINALITAT ESSENCIAL DE QUALSEVOL SOLUCIÓ LIMITADA I EN EL SENTIT MÉS AMPLI PERMÈS PER LA LLEI.
 5. Indemnització. Vostè indemnitzarà, defensarà i mantindrà indemne Google i els seus afiliats de qualsevol reclamació i despeses relacionades de tercers que sorgeixin del seu incompliment d'aquestes Condicions, de la participació al Programa GACP o de qualsevol servei que realitzi per als seus clients.
 6. Confidencialitat. La "Informació confidencial de Google" és la informació que Google li hagi proporcionat en relació amb aquestes Condicions i que estigui marcada com a confidencial, o que en circumstàncies normals es consideraria informació confidencial.  La Informació confidencial de Google no inclou informació que ja conegués, que es faci pública sense que vostè hi tingui res a veure, que vostè hagi desenvolupat de manera independent, o que hagi rebut legalment d'una altra part. No divulgarà la Informació confidencial de Google, excepte als afiliats, empleats i agents en el cas exclusiu que sigui necessari, i que hagin acceptat per escrit mantenir-la confidencial. Aquestes persones i entitats poden utilitzar la Informació confidencial de Google només per exercir els drets i complir les obligacions d'aquestes Condicions, sempre amb la cura necessària per protegir-la.
 7. Rescissió. La seva participació al Programa GACP és voluntària. Si vol rescindir la seva participació al Programa GACP, ha de notificar-ho a Google a l'adreça gaac-core@google.com per tal que el puguem eliminar del Programa GACP. Google pot, per qualsevol motiu i sense cap responsabilitat, rescindir aquestes Condicions de GACP o suspendre o rescindir la seva participació al Programa GACP. A partir del moment de la rescissió o suspensió per part seva o per Google, cal que deixi d'identificar-se com a GACP i ha d'eliminar el logotip de GACP i qualsevol altre tret de la marca Google del seu lloc web i dels materials de màrqueting. Les provisions de les Seccions 4, 5, 6, 7 i 9 s'aplicaran independentment de la rescissió d'aquestes Condicions.
 8. Modificació. Google pot modificar aquestes Condicions en qualsevol moment i les modificacions que efectuï Google s'aplicaran des del moment de fer-les. Si no accepta alguna modificació, pot rescindir aquestes Condicions com a única solució.
 9. Altres. Google conserva tots els drets sobre Google Analytics i la resta de materials i productes de Google, i vostè no adquireix cap dret sobre Google Analytics ni la resta de materials i productes de Google. A més d'aquestes Condicions, vostè és responsable de complir totes les lleis aplicables i la resta de polítiques de Google relacionades amb la seva participació al Programa de GACP. Aquestes Condicions es regeixen segons la legislació de Califòrnia, a excepció de les normes sobre conflictes de lleis de l'estat esmentat. PER A QUALSEVOL CONFLICTE RELACIONAT AMB AQUESTES CONDICIONS, LES PARTS DONEN EL CONSENTIMENT A LA JURISDICCIÓ PERSONAL I A LA COMPETÈNCIA TERRITORIAL EXCLUSIVA DELS TRIBUNALS DEL COMPTAT DE SANTA CLARA, CALIFÒRNIA. Aquestes Condicions constitueixen la totalitat de l'acord entre les Parts en relació amb el seu assumpte i sobreseuen tots els contractes anteriors o contemporanis en relació amb el seu assumpte. La falta d'aplicació de Google de qualsevol condició no constitueix una renúncia. Si alguna de les condicions és inaplicable, la condició en qüestió i qualsevol altra condició relacionada s'interpretaran per complir de la millor manera la finalitat bàsica de la condició inaplicable. No hi ha tercers beneficiaris d'aquestes Condicions. No pot assignar cap dels seus drets segons aquestes Condicions, i el seu intent de fer-ho serà nul. Vostè i Google són contractistes independents i aquestes Condicions no creen cap agència, associació ni aliança d'empreses.
 10. Transició de l'Acord anterior de GACP.Aquest paràgraf només s'aplica si actualment té un contracte existent en paper ("Contracte existent en paper") amb Google que s'aplica a la seva participació al Programa (probablement anomenat "Condicions d'ús de Consultor autoritzat de serveis de Google Analytics"). A partir del moment de la seva acceptació d'aquestes Condicions i la confirmació de Google de la seva acceptació al Programa GACP, el Contracte existent en paper quedarà rescindit i les presents Condicions passaran a regir la seva participació al Programa GACP.
ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS
Nom:
Cognom:
Càrrec:
Correu electrònic:
Telèfon:
Empresa: